Polityka Prywatności i Cookies

Karzystanie ze strony internetowej znjadującej się pod adresem: http:\\www.wymiarnatury.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków Polityki Prywatności i Cookies. Określone zostały w niej zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony, zasady stosowania plików Cookies i innych technologii występujących na stronie.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http:\\www.wymiarnatury.pl (dalej: strona) jest Kinga Czarnobil, kontakt@wymiarnatury.pl (dalej: Administrator).

 

2. W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności i Cookies, osoba, której dane osobowe są przetwarzane na stronie (dalej: Użytkownik), może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@wymiarnatury.pl.

 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i Cookies. Zmiana taka może być spowodowana między innymi rozwojem technologii internetowych, zmianą przepisów prawnych, skorzystaniem przez Administratora z nowych narzędzi, za pośrednictwem których przetwarzane będą dane osobowe.

 

4. Użytkownik strony jest obowiązany zapoznać się z aktualną Polityką prywatności i Cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na tę Politykę.

 

§ 2 Cele przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:

 

1) wykorzystywania plików cookies na stronie i jej podstronach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

2) analizy danych zbieranych automatycznie w trakcie korzystania ze strony (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

§ 3 Sposoby zbierania i rodzaj danych

 

Dane Użytkowników strony zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies. Podczas wizyty zbierane są takie dane jak: adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

§ 4 Uprawnienia Użytkownika

 

1. Użytkownik w ramach gromadzenia i przetwarzania jego danych, może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie art. 15-21 RODO, tj.:

 

- prawo dostępu do treści jego danych.

 

- prawo do przenoszenia danych,

 

- prawo poprawiania danych,

 

- prawo sprostowania danych,

 

- prawo usunięcia danych, w przypadku braku podstaw do ich przetwarzania,

 

- prawo ograniczenia przetwarzania, jeżeli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w przypadku uznania niezgodności przetwarzania danych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

 

- prawo do bycia zapomnianym, w przypadku, gdy przetwarzanie danych straci podstawę w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

2. Celem realizacji swoich praw wynikających z RODO, Użytkownik może zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@wymiarnatury.pl, ze wskazaniem zakresu swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od wpłynięcia.

 

§ 5 Przechowywanie danych

 

Dane Użytkowników przetwarzane w celach analitycznych, wykorzystywania plików cookies i administrowania stroną, przechowywane są do czasu zdezaktualizowania się bądź utraty przydatności tych danych.

 

§ 6 Bezpieczeństwo danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością. Administrator przetwarza dane przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów prawa. Środki te mają na celu zabezpieczenie danych Użytkownika przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

 

2. Powyższe nie zwalnia Użytkownika z konieczności dochowania staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniania danych logowania osobom trzecim, stosowania zabezpieczenia antywirusowego oraz aktualizowania oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta.

 

3. W przypadku naruszenia prywatności danych osobowych Użytkownika, Administrator jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Użytkownika oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7 Inspektor Danych Osobowych

 

Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

§ 8 Pliki cookies

 

1. Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies („ciasteczek”). Technologia ta umożliwia ulepszenie strony pod kątem potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 

2. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, podczas korzystania ze strony. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies są zbierane w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, np. zapamiętywanie odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących strony celem systematycznego ulepszania funkcjonalności na stronie. Dane są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

3. Cookies mogą pochodzić zarówno ze strony Administratora jak i stron podmiotów trzecich (np. Facebook), współpracujących z Administratorem.

 

4. Administrator stosuje na stronie następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 

1) Wtyczki kierujące do social mediów, np. Facebook, Instagram. Użytkownik po kliknięciu w ikonę przekierowywany jest do strony właściciela danego serwisu społecznościowego, gdzie ma możliwość m.in. polubienia lub udostępnienia strony, pozostawienia komentarza. Z chwilą kliknięcia w przycisk wtyczki odsyłającej do danego serwisu, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez właściciela tego serwisu. Właściciel serwisu społecznościowego jest w takim wypadku administratorem danych osobowych i decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania. Informacje o takim przetwarzaniu danych osobowych powinny się znajdować w polityce prywatności danego serwisu.

 

Administrator zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu społecznościowego i wprowadzenie preferowanych ustawień w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.

 

5. Przeglądarka internetowa, którą posługuje się Użytkownik do korzystania ze strony może dopuszczać domyślne przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce. Użytkownik może w szczególności skorzystać z ustawień umożliwiających zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki bądź informowanie o każdorazowym umieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym.

 

6. Skorzystanie przez Użytkownika z ustawień powodujących wyłączenie bądź ograniczenie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie i utrudnić korzystanie z niej.

 

§ 9 Logi serwera

 

Odwiedzanie strony oznacza wysyłanie zapytań do serwera, na którym jest ona przechowywana. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera, które pobierają dane, w szczególności: adres IP, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Służą do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 10 Linki odsyłające do innych stronach

 

Na stronie Administratora zamieszczane są linki kierujące do innych stron internetowych, nie będących jego własnością. Administrator nie odpowiada za zamieszczone na nich treści. Użytkownik korzystając z tych stron, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności.

 

§ 11 Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

 

1. Treści zawarte na stronie nie stanowią profesjonalnego doradztwa prawnego. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania podejmowane na ich podstawie.

 

2. Wszystkie treści umieszczone na stronie, w szczególności teksty i zdjęcia, stanowią przedmiot praw autorskich ich twórców i/lub Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na stronie w całości lub części bez jego uprzedniej zgody.

 

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 19.08.2020

PODZIEL SIĘ:
Copyright © 2020 Wymiar Natury

Regulamin zamawiania

Polityka Prywatności i Cookies

STRONA
kontakt@wymiarnatury.pl
KONTAKT