26 listopada 2020
Unia Europejska robi kolejny krok w kierunku przeobrażenia europejskiej gospodarki z modelu linearnego w model obiegu zamkniętego i wprowadzenia „Europejskiego Zielonego Ładu”. 25 listopada 2020 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów. Parlament wezwał w nim Komisję do opracowania strategii
05 listopada 2020
W 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach prawa budowlanego, które po dwóch poprzednich (z 2014r. i 2017r.), mają jeszcze bardziej przybliżyć budownictwo do „zeroemisyjności”. Oznacza to surowsze wymagania techniczne dla nowo powstających budynków pod względem m.in. oszczędności energii, ograniczania ubytków ciepła. Jak więc będzie wyglądać budowa domu po
05 października 2020
Od 4 września 2020 roku poszerzył się katalog wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (i miejskich) mogą nakładać grzywny w postaci mandatu karnego. Zmiana obejmuje niektóre czyny wymienione w ustawie o odpadach i w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jakie to wykroczenia? Katalog jest szeroki. Ja skupię
12 sierpnia 2020
Od 30 lipca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze
05 sierpnia 2020
Coraz większą uwagę zwraca się na pozytywny wpływ drzew na miejski ekosystem, w szczególności na ich istotną rolę w radzeniu sobie ze zmianami klimatu, ale także na ich zbawienny wpływ na samopoczucie mieszkańców miast. Są osoby, którym zależy na powiększaniu liczebności drzew w miejskim krajobrazie, dlatego podejmują własne inicjatywy ich
27 lipca 2020
Zgodnie z najnowszą analizą europejskiej organizacji Transport&Environment samochód elektryczny z wyprodukowaną w Chinach baterią i użytkowany w Polsce, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla, i tak emituje o 22% CO2 mniej niż samochód z silnikiem Diesla oraz o 28% mniej niż samochód z silnikiem benzynowym. W celu zmniejszenia
23 czerwca 2020
Na początku czerwca br. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało ogólnopolski program „Moja Woda” zakładający dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przydomowe instalacje zbierania wód opadowych i roztopowych. Program nazwany potocznie „Oczko plus” już zdążył wywołać pewną kontrowersję. Na łamach Internetu spotkałam się z kilkoma komentarzami osób najwyraźniej sceptycznie
15 czerwca 2020
Zacznijmy od tego czym jest freeganizm? Można powiedzieć, że jest to ruch / filozofia / styl życia, podejmowane z powodu niezgody na nadmierny konsumpcjonizm i związane z nim marnowanie zasobów, w szczególności żywności. Freeganie stawiają na minimalizowanie konsumpcji, ograniczenie wytwarzania odpadów, racjonalne kupowanie, naprawianie przedmiotów, pożyczanie i wymienianie się nimi
25 maja 2020
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwane w skrócie PSZOKami są obecne w naszym krajobrazie od niedawna. Ich zadaniem jest selektywne zbieranie od mieszkańców gmin takich odpadów komunalnych, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji. W tym miejscu oczywiście może pojawić się szereg pytań. Jakie to rodzaje odpadów przyjmują PSZOKi, a
14 maja 2020
  Wiosna to dobry moment na zatroszczenie się o prawidłową izolację domu i zapewnienie mu nowoczesnego i niskoemisyjnego źródła ciepła. Od 2018 roku działa w Polsce Program „Czyste Powietrze”. Dzięki dofinansowaniu albo pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można poprawić jakość powietrza w swoim otoczeniu poprzez wymianę starego

Artykuły

Zapewne nie jesteś tu przez przypadek. Domyślam się, że planujesz albo zbierasz informacje o przedsięwzięciu, które mógłbyś / mogłabyś podjąć u siebie w domu, w ogrodzie, w firmie albo w swojej okolicy. Chciałbyś / chciałabyś poprawić stan powietrza, gleby, zwiększyć retencję wodną, zaoszczędzić energię albo pozyskać ją z alternartywnego źródła. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej: 
- o tym jakie możesz podejmować działania dla poprawny stanu środowiska,
- w jaki sposób możesz uzyskać dotacje na takie inicjatywy,
- czy możesz uzyskać ulgi w opłatach, dzięki działalniom proekologicznym,
- jak funkcjonują niektóre instytucje zajmujące się ochroną środowiska, z którymi możesz się zetknąć,
- co oznaczają niektóre pojęcia w prawie ochrony środowiska, które wpływają na określenie Twoich praw i obowiązków,
to dobrze trafiłeś/-aś. Postaram się wyjaśniać Ci prawne aspekty ochrony środowiska w zrozumiały sposób. Mam nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziesz działać odważniej, a Twoje czyny przyniosą wymierne korzyści zarówno Tobie jak i środowisku i nam wszystkim. 

Jak mogę Ci pomóc
w Twoich proekologicznych działaniach?

W dziedzinie prawa ochrony środowiska od początku lat 90-tych XX w. zrobiliśmy na prawdę duży postęp. Objęliśmy wiele cennych przyrodniczo terenów nowymi ściślejszymi formami ochrony, np. obszarami Natura 2000, nałożyliśmy na duże przedsiębiorstwa ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, zobowiązaliśmy przedsiębiorstwa do podejmowania działań zapobiegających nadmiernym zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby, czy wreszcie ustaliliśmy kary dla zanieczyszczających ponad miarę. Utworzyliśmy też instytucje stojące na straży przestrzegania przepisów ochrony środowiska, jak Główny Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska. Dzięki kampaniom edukacyjnym w naszym społeczeństwie rośnie świadomość konieczności ochrony środowiska z korzyścią dla nas i dla przyszłych pokoleń. Zaś dzięki dofinansowaniom coraz więcej osób fizycznych i przedsiębiorców podejmuje proekologiczne działania.

Przyznać trzeba, że niemała w tym zasługa Unii Europejskiej. Nie można jednak zapominać, że w wielu obszarach Unia wyznacza tylko kierunki, a my sami opracowujemy rozwiązania prawne. Z drugiej strony mamy ciągle wiele do zrobienia w obszarze ochrony środowiska zwłaszcza w kontekście wyzwań związanych ze zmianami klimatu, suszą, ulewnymi deszczami, smogiem, rozsnącą liczbą odpadów, itd.

Co w prawie piszczy?

PODZIEL SIĘ:
Copyright © 2020 Wymiar Natury

Regulamin zamawiania

Polityka Prywatności i Cookies

STRONA
kontakt@wymiarnatury.pl
KONTAKT