23 września 2020
Jedwab, to jedna z najdroższych i najbardziej luksusowych tkanin na Świecie. Przez wieki monopol na wytwarzanie jedwabiu miały Chiny. Również cesarze Bizancjum długo strzegli tajemnicy produkcji jedwabiu. Za jej złamanie
16 września 2020
Wełna jest cenionym włóknem, wykorzystywanym powszechnie w przemyśle tekstylnym do produkcji różnego rodzaju wyrobów od odzieżowych po produkty domowego użytku, jak dywany czy koce. Jednak w sektorze tekstylnym wełna jest
09 września 2020
Złote włókno. Tak często nazywa się jutę, a to dzięki złotemu, połyskującemu kolorowi. Przeważająca część produkcji tkaniny jutowej odbywa się na potrzeby przemysłu i rolnictwa. W workach jutowych przewożona jest
05 września 2020
Słyszysz konopie, myślisz marihuana? A tymczasem z konopi przemysłowych wykorzystywanych między innymi do produkcji włókien nie pozyskuje się narkotyku. Zawierają one bowiem zbyt małą ilość THC, czyli substancji odpowiedzialnej za
04 września 2020
Tytuł artykułu to w zasadzie z jednej strony hipoteza, z drugiej wyrażenie przekonania, na które często natykam się wśród osób zajmujących się ekologią i szyciem wyrobów przyjaznych środowisku. Postanowiłam więc

Najnowsze wpisy:

WymiarNatury

Zapraszam do sklepu:

Więcej o mnie...

Witaj! Nazywam się Kinga Czarnobil. Z zawodu jestem prawnikiem. Staram się wyjaśniać w zrozumiały sposób prawne aspekty ochrony środowiska i zachęcać do życia zero waste. Mam nadzieję, że znajdziesz na moim blogu interesujące i wartościowe treści.

O mnie

Zgodnie z najnowszą analizą europejskiej organizacji Transport&Environment samochód elektryczny z wyprodukowaną w Chinach baterią i użytkowany w Polsce, gdzie większość energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla, i tak emituje o 22% CO2 mniej niż samochód z silnikiem Diesla oraz o 28% mniej niż samochód z silnikiem benzynowym. W celu zmniejszenia emisji CO2, a także poprawy jakości powietrza, obniżenia poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowało programy elektromobilności. Wśród nich znalazł się program „Zielony samochód”, w ramach którego można otrzymać dotację na zakup samochodu osobowego z silnikiem elektrycznym. zachęcające w postaci dotacji do zakupu samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację?

 

Kto może otrzymać dotację z programu „Zielony samochód”?

 

Z dofinansowania do zakupu elektrycznego samochodu osobowego w ramach programu „Zielony samochód” może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna. Samochód może zostać zakupiony przez kilka osób i stanowić ich współwłasność. W takim przypadku o uzyskanie dotacji stara się jeden ze współwłaścicieli, który do wniosku załącza upoważnienie udzielone mu przez pozostałych.

 

Wysokość dofinansowania

 

Ze środków Funduszu można otrzymać do 15% ceny nabycia pojazdu, jednak nie więcej niż 18 750 zł.

 

Przedmiot dofinansowania

 

Dotację można uzyskać wyłącznie na zakup:

1) jednego fabrycznie nowego samochodu, który przed zakupem nie był zarejestrowany, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,

2) służącego do przewozu osób, z nie więcej niż ośmioma miejscami oprócz siedzenia kierowcy,

3) którego cena nabycia nie przekracza 125 000 zł,

4) który nie uzyskał dofinansowania z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków z UE,

5) który zostanie zarejestrowany na terytorium RP przez co najmniej 2 lata od dnia zakupu,

6) który nie zostanie zbyty przez okres 2 lat od dnia zakupu,

7) który będzie użytkowany w taki sposób, że na koniec każdego roku przebieg będzie wynosił nie mniej niż 10 000 kilometrów w stosunku do przebiegu na początku roku.

 

Składając wniosek, należy podać markę i model pojazdu, który zamierza się zakupić oraz datę do kiedy zostanie dokonany zakup. Maksymalna data to 31.12.2021 rok. Możliwe jest zakupienie samochodu innej marki i modelu niż zadeklarowane, o czym należy poinformować Fundusz. Dotacja nie jest udzielana na już zakupiony pojazd.

 

Samochód nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Taka działalność gospodarcza rozumiana jest szerzej niż w naszych krajowych przepisach. Obejmuje oferowanie towarów lub usług na rynku, nawet jeśli nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. Zatem wynajmowanie samochodu, świadczenie usług transportowych lub przewozu osób, w tym przewozu okazjonalnego oraz inne formy udostępnienia pojazdu będą traktowane jako działalność gospodarcza.

 

Zabezpieczenie udzielonego dofinansowania

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie z firmą ubezpieczeniową umowy ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży w tym polisą OC oraz AC (autocasco). Pojazd musi być objęty ubezpieczeniem na takich warunkach przez okres 2 lat od dnia zakupu. Następnie Beneficjent zawiera z Funduszem umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. Stanowi ona zabezpieczenie dofinansowania i musi zostać odnotowana na polisie adnotacją o cesji praw na rzecz NFOŚiGW. Właściciele pojazdu są zobowiązani odnawiać ubezpieczenie i systematycznie opłacać składki w okresie 2 lat od dnia zakupu pojazdu.

 

Czy podatek VAT pokrywany jest w ramach dofinansowania?

 

Tak, dofinansowanie pokrywa podatek VAT, ale pod pewnym warunkiem. Mianowicie Beneficjent nie może mieć prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części. Podatek VAT, który można odliczyć nie może być pokryty ze środków dotacji, nawet jeśli faktycznie Beneficjent zrezygnuje z możliwości odliczenia VAT.

 

Dodatkowy obowiązek – oznakowanie pojazdu logotypem

 

NFOŚiGW wymaga, aby zakupiony w ramach dofinansowania samochód elektryczny został oznakowany jego logotypem. Za wykonanie, umieszczenie na karoserii i utrzymanie naklejki odpowiada Beneficjent. Naklejkę należy wyprodukować na własny koszt i przekazać do umieszczenia w salonie samochodowym przed rozpoczęciem użytkowania pojazdu. Powinna ona zostać umieszczona w jednym z następujących miejsc: na tylnej klapie bagażnika pojazdu nad tablicą rejestracyjną, z tyłu pojazdu obok tablicy rejestracyjnej na jej wysokości, na bocznych drzwiach przednich pojazdu po dowolnej stronie w górnej części drzwi albo na przednim nadkolu pojazdu w jego górnej części.

 

Sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać na formularzach dostępnych wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełniając je w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Aby to zrobić należy utworzyć konto na stronie internetowej NFOŚiGW i wybrać program „Zielony samochód”.

 

Kiedy wypłacana jest dotacja?

 

Środki wypłacane są na konto bankowe Beneficjenta po zarejestrowaniu pojazdu i zawarciu umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od złożenia wymaganych przez Fundusz dokumentów, tj.:

- wniosku o płatność,

- skanu faktury zakupu pojazdu wystawionej na Beneficjenta,

- skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym jako właściciel pojazdu figuruje Beneficjent,

- skanu dokumentu ubezpieczenia OC oraz AC (autocasco) pojazdu wraz z adnotacją ubezpieczyciela o uznaniu cesji praw z polisy na rzecz NFOŚiGW oraz dowodu opłacenia składek lub pierwszej raty.


 

Źródła:

https://www.transportenvironment.org/news/does-electric-vehicle-emit-less-petrol-or-diesel

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/

 

 

Autorka artykułu jest prawnikiem. Treści zamieszczane na blogu stanowią jej interpretację przepisów prawa, jednak nie mogą być traktowane jako porada prawna ani profesjonalne doradztwo. 

 

Program Czyste Powietrze | wymiarnatury.pl
27 lipca 2020

Program Zielony samochód. Jak uzyskać dofinansowanie na zakup elektrycznego samochodu osobowego w 2020 roku?

PODZIEL SIĘ:
Copyright © 2020 Wymiar Natury

Regulamin zamawiania

Polityka Prywatności i Cookies

STRONA
kontakt@wymiarnatury.pl
KONTAKT