Niniejszy Regulamin określa sposoby i warunki zawierania umów sprzedaży przez Kupujących za pośrednictwem sklepu Wymiar Natury prowadzonego przez Kingę Czarnobil, ul. Sucharskiego 8/98, Warszawa, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (dalej: Sprzedający).

 

§ 1 Sposoby i warunki zamawiania

 

1. Kupujący może składać zamówienia w następujący sposób:

 

a) za pośrednictwem platformy Allegro, działającej pod adresem: http:/www.allegro.pl/ oraz http:/allegrolokalnie.pl/ (regulamin: https://allegro.pl/regulamin/pl );

 

b) wysyłając do Sprzedającego wiadomość e-mail na adres: kontakt@wymiarnatury.pl, w której wskazane będą: rodzaj i ilość zamawianych produktów, preferowany sposób dostawy, imię i nazwisko Kupującego, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu;

 

c) wysyłając do Sprzedającego wiadomość za pośrednictwem komunikatorów obsługiwanych przez platformy: Facebook (regulamin: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz Instagram – (regulamin https://help.instagram.com/581066165581870), w której wskazane będą: rodzaj i ilość zamawianych produktów, preferowany sposób dostawy, imię i nazwisko Kupującego, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

 

§ 2 Płatność i dostawa

 

1. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem platformy Allegro, Kupujący dokonuje płatności w sposób przewidziany przez Allegro.

 

2. W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną, Kupujący dokonuje płatności w następujący sposób:

a) z góry przed wysyłką towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w wiadomości do Kupującego potwierdzającej złożenie zamówienia. Sprzedający zastrzega, że zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności;

b) za pobraniem, o ile realizujący dostawę przewiduje taką możliwość.

 

3. W przypadku składania zamówień za pośrednictwem platformy Allegro, Kupujący wybiera sposób dostawy przewidziany w ofercie.

 

4. W przypadku składania zamówień drogą elektroniczną, Kupujący deklaruje preferowany sposób dostarczenia towaru. Ostateczny sposób dostawy ustalany jest indywidualnie między Sprzedającym, a Kupującym.

 

5. W przypadku zamówienia gotowego towaru, Sprzedający wysyła go najpóźniej po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia. Termin dostarczenia towaru zależny jest od realizującego usługę dostawy.

 

6. W przypadku zakupu towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie czas na zrealizowanie zamówienia. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie z Kupującym.

 

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który przetwarza je wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

3. Dane osobowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi realizującemu usługę dostawy.

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

 

1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć w wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: kontakt@wymiarnatury.pl. Formularz oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący w ciągu 14 dni wysyła towar na adres Sprzedającego. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

 

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności po otrzymaniu zwracanego towaru.

 

5. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 5 Warunki reklamacji

 

1. Kupującemu, będącemu konsumentem przysługuje prawo rękojmi za wady rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

2. Kupujący może złożyć reklamacje, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wymiarnatury.pl.

 

3. W reklamacji należy podać co najmniej:

- imię i nazwisko Kupującego, adres, adres e-mail,

- datę złożenia zamówienia,

- przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Kupującego.

 

4. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, dostawa odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od wpłynięcia.

 

6. Sprzedawca wyłącza prawo rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zamawiania

 

 

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

 

………………………….

(miejscowość i data)

 

……………………………..

(imię i nazwisko Kupującego)

 

……………………………...

(adres Kupującego)

 

Kinga Czarnobil

ul. Sucharskiego 8/98

01-390 Warszawa

e-mail:kontakt@wymiarnatury.pl

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów / usług:

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

- zawartej dnia …………………………

(data zakupu / dostawy)

 

Proszę o dokonanie zwrotu środków na rachunek bankowy o numerze:

 

…………………………………………………………………………………

 

 

………………………………..

Podpis Kupującego

 

 

Regulamin zamawiania

PODZIEL SIĘ:
Copyright © 2020 Wymiar Natury

Regulamin zamawiania

Polityka Prywatności i Cookies

STRONA
kontakt@wymiarnatury.pl
KONTAKT