Slow fashion

Co oznaczają symbole na metkach i dlaczego stosowanie się do nich jest eko?

Symbole konserwacji ubrań i innych tekstyliów zamieszczane przez producentów na metkach wyglądają w taki a nie inny sposób nie przez przypadek. Aby w każdej części świata dało się odczytać i zrozumieć znaki graficzne wskazujące w jaki sposób właściwie prać, prasować, czy suszyć odzież, ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacji, wprowadziła odpowiednią normę. Obowiązująca od 2012 roku norma PN-EN ISO 3758:2012 „Tekstylia – system oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli” określa dokładny wygląd i znaczenie symboli, jakie powszechnie spotykamy na metkach. Co one oznaczają?

PODSTAWOWE SYMBOLE

Symbol wanienki oznacza Pranie

Symbol trójkąta oznacza Bielenie

Symbol kwadratu oznacza Suszenie

Symbol okręgu wpisanego w kwadrat oznacza Suszenie w suszarce bębnowej

Symbol ręcznego żelazka oznacza Prasowanie i parowanie

Symbol okręgu to Profesjonalna konserwacja – czyszczenie chemiczne i wodne z pominięciem prania przemysłowego

Przekreślenie któregoś z powyższych symboli oznacza, że proces pielęgnacji, którą on oznacza jest niedozwolony

Podkreślenie symbolu oznacza, że dany proces pielęgnacji powinien był łagodny

Podwójne podkreślenie symbolu oznacza, że pielęgnacja powinna być wykonywana w sposób bardzo łagodny

Temperatura, w jakiej należy dokonywać konserwacji zamieszczana jest na symbolu w formie liczby odpowiadającej stopniom Celsjusza bez oznaczenia „oC”

95 70 60 50 40 30

Do symboli prania, suszenia oraz prasownia i parowania na oznaczenie temperatury procesu mogą być używane kropki

SYMBOLE Z PODZIAŁEM NA PROCESY

PRANIE

BIELENIE

SUSZENIE NATURALNE

SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ

PRASOWANIE I PAROWANIE

PROFESJONALNA KONSERWACJA TEKSTYLIÓW

Dlaczego pielęgnowanie ubrań i innych tekstyliów zgodnie z zaleceniami producenta na metkach jest eko?

Z prostego względu. Właściwa pielęgnacja przedłuża im życie, a im dłużej używamy daną rzecz, tym mniejszy jest jej ślad środowiskowy.

Jak to działa?

Wyprodukowanie jednej rzeczy, przykładowo bawełnianego T-shirtu, wiąże się ze zużyciem określonej ilości energii nierzadko wytworzonej z nieodnawialnych źródeł, zużyciem określonej ilości wody pitnej, określoną emisją gazów cieplarnianych, określoną emisją zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby. Jeśli kupimy jeden T-shirt, który następnie wyrzucimy po roku, bo skurczył się w praniu i kupimy kolejny T-shirt, w którym będziemy chodzić kolejny rok, to ślad środowiskowy tych ubrań będzie 2 razy większy niż gdybyśmy chodzili w jednym T-shircie przez dwa lata.

Dlatego, dbajmy o nasze ubrania. Mamy w ten sposób realny wpływ na stan środowiska na naszej Planecie.