Ekologiczne sprzątanie

Co warto wiedzieć o certyfikacie EU Ecolabel?

Nie od wczoraj Unia Europejska wspiera prośrodowiskowe rozwiązania. Już w 1992 r. ustanowiony został certyfikat EU Ecolabel, aby zachęcić producentów i usługodawców do szukania bardziej ekologicznych rozwiązań w swoich biznesach. Czego my – konsumenci możemy się spodziewać po produktach (albo usługach) z certyfikatem EU Ecolabel?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są ogólne założenia i kryteria EU Ecolabel?
 • Jakie produkty i uslugi są certyfikowane?
 • Jak wygląda etykieta z certyfikatem EU Ecolabel?
 • Kto może wystąpić o certyfikat?
 • Kto nadaje certyfikat?
 • Ja wygląda nadzór nad przestrzeganiem kryteriów?
 • Jak zwertyfikować ważność certyfikatu?

Ogólne założenie i kryteria certyfikacji EU Ecolabel

Najogólniej rzecz biorąc, program oznakowania EU Ecolabel zakłada, że certyfikowane wyroby/usługi zostały tak zaprojektowane, aby ich wpływ na środowisko był minimalny przez cały cykl życia. Brane są przy tym pod uwagę wszystkie etapy: wydobycie surowców, produkcja, pakowanie, transport, stosowanie i utylizacja. Ocenie podlegają także właściwości użytkowe wyrobów.

Kryteria certyfikacji opracowywane są dla poszczególnych grup produktów / usług przez zespół osób składający się z naukowców, ekspertów, przedstawicieli przemysłu oraz członków organizacji pozarządowych. Kryteria ogłaszane są każdorazowo w formie decyzji Komisji Europejskiej.

Najważniejsze kryteria środowiskowe EU Ecolabel to:

 • zminimalizowanie wykorzystania surowców
 • pozyskanie surowców pochodzenia naturalnego w sposób zrównoważony
 • ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych
 • ograniczenie negatywnego wpływu na ekosystemy
 • biodegradowalność produktu
 • trwałość produktu
 • opakowania nadające się do recyklingu
 • użycie tylko niezbędnej ilości opakowania
 • nie testowanie na zwierzętach
 • informowanie konsumentów o wpływie na środowisko.

Które produkty i usługi są certyfikowane?

Produkty i usługi certyfikowane w programie EU Ecolabel zostały podzielone na grupy. Wśród ponad 20 grup znajdują się produkty takie jak:

 • kosmetyki,
 • środki higieniczne,
 • środki do czyszczenia powierzchni,
 • detergenty do prania,
 • detergenty do zmywania,
 • wyroby włókiennicze,
 • obuwie,
 • farby i lakiery,
 • telewizory,
 • meble,
 • materace

oraz usługi takie jak:

 • sprzątanie pomieszczeń,
 • zakwaterowanie turystyczne.

Na chwilę obecną certyfikacji nie podlega żywność ani produkty medyczne.

Jak wygląda etykieta z certyfikatem EU Ecolabel?

Logo certyfikatu EU Ecolabel
źródło: www.pcbc.gov.pl/

Na etykiecie lub opakowaniu produktu albo certyfikacie dla usługodawcy, poza charakterystycznym logo z gwiazdkami, powinien znajdować się również indywidualny numer zezwolenia (na używanie oznaczenia certyfikatu). Podobnie w materiałach marketingowych oba te elementy powinny występować razem.

Co ciekawe na etykiecie produktu końcowego można zamieścić informację, że użyty do jego wyrobu półprodukt posiada certyfikat EU Ecolabel. Nie można jednak umieścić loga na produkcie, a tylko informację z podaniem numeru zezwolenia. Taka etykieta jest zatwierdzana przez jednostkę certyfikującą.

Kto może wystąpić o certyfikat?

Do programu certyfikacji może przystąpić producent, wytwórca, importer, sprzedawca hurtowy lub usługodawca, którego produkt lub usługa zalicza się do jednej z grup certyfikowanych produktów / usług. Dystrybutorzy mogą wystąpić o certyfikat dla produktów, które wystawiają na rynek pod ich własną nazwą handlową. Wymogiem jest też oferowanie produktu / usługi na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Kto nadaje certyfikat?

W każdym kraju EOG nad procesem certyfikacji czuwa dedykowana jednostka certyfikująca. U nas taką jednostką jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wnioskodawca przedkłada do jednostki certyfikującej wymagane dla danego produktu / usługi dokumenty, które są przez nią weryfikowane. Jeśli produkt / usługa spełnia kryteria EU Ecolabel, wnioskodawca otrzymuje prawo do posługiwania się certyfikatem.

Dla usług zakwaterowania turystycznego oraz sprzątania pomieszczeń dokonywana jest inspekcja wstępna. W przypadku pozostałych usług i produktów inspekcja wstępna odbywa się w stosownych przypadkach.

Czy spełnianie kryteriów jest nadzorowane?

Przynajmniej raz w okresie ważności certyfikatu odbywa się inspekcja, podczas której weryfikowana jest zgodność produktu / usługi z kryteriami EU Ecolabel. Jeśli nie są one spełnione jednostka certyfikująca może zawiesić lub cofnąć prawo do posługiwania się certyfikatem.

Ponadto ważność certyfikatu może wygasnąć. Jest ona związana z ważnością kryteriów określonych w decyzji Komisji Europejskiej dla danej grupy produktów / usług. Zazwyczaj jest to od trzech do pięciu lat. Kryteria ekologiczne są poddawane ponownej ocenie przed ich wygaśnięciem i mogą zostać przedłużone bez zmian albo ze zmianami. Mogą też zostać zastąpione innymi albo nie zostać przedłużone. W ten sposób kryteria nadążają za zmieniającą się rzeczywistością, zwłaszcza postępem technologicznym.

Detergenty z EU Ecolabel

Program EU Ecolabel nakłada specjalne kryterium na detergenty. W procesie certyfikacji poddawane są one testom skuteczności w niezależnym akredytowanym laboratorium. Chodzi o zapewnienie skuteczności działania porównywalnego z innymi produktami dostępnymi na rynku. Używanie certyfikowanych detergentów gwarantuje optymalną skuteczność czyszczenia nawet w niskich temperaturach przy mniejszym zużyciu wody i energii bez użycia środka w nadmiernych ilościach.

Gdzie sprawdzić ważność certyfikatu EU Ecolabel?

Indywidualny numer każdego certyfikatu pozwala nam upewnić się, że jest ważny, a podmiot, który się nim posługuje ma do tego prawo.

Certyfikowane produkty / usługi oraz podmioty uprawnione znajdziemy w bazie:

The EU Ecolabel Product Catalogue

– REKLAMA –

Naturalny płyn do łazienki Bambus od Yope

Ten oraz inne produkty marki YOPE z certyfikatem EU Ecolabel znajdziesz w naszym sklepie

Ode mnie

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci lepiej orientować się w tym, co kryje się pod logo certyfikatu EU Ecolabel i czego możesz się spodziewać po produkcie / usłudze z tym oznaczeniem. Na pewno produkty i usługi z tym certyfikatem są warte uwagi podczas dokonywania wyborów konsumenckich.

Źródła:

https://www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego