Slow fashion

Bluzka z butelki PET? Poznaj certyfikaty dla tkanin z włóknami z recyklingu.

Możemy bojkotować kupowanie ubrań z tworzyw syntetycznych (np. poliester, poliamid, akryl) jako nieekologicznych, przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska m.in. mikroplastikiem. Możemy też rozważyć zamknięcie obiegu już wyprodukowanego plastiku, ponownie przetworzonego i użytego w produkcji ubrań (lub innych tekstyliów).

Szukając produktów z recyklingu, warto zwrócić uwagę na certyfikaty potwierdzające, że w skład tkaniny wchodzą włókna z tworzyw z recyklingu. Mogą to być zarówno włókna syntetyczne jak i odzyskane włókna pochodzenia naturalnego (np. bawełna, len). Gdzie szukać informacji o certyfikacie? W pierwszej kolejności na metce. Jeśli nie jesteśmy w stanie zlokalizować na produkcie loga certyfikatu, warto o niego zapytać sprzedawcę.

Poniżej znajdziecie przegląd certyfikatów nadawanych tekstyliom wyprodukowanym w części lub całości z odzyskanych włókien (nie tylko syntetycznych).

Recycled Claim Standard – certyfikat RCS

Organizacja Textile Exchange zarządza międzynarodowym, dobrowolnym standardem RCS. Certyfikat określa normy dla kontroli zawartości surowców wtórnych w produkcie tekstylnym oraz dla całego łańcucha dostaw. Certyfikat może zostać nadany artykułom z zawartością przynajmniej 5% tworzyw z recyklingu. Kontrolowane jest też pochodzenie surowca. Każdy etap od recyklingu i produkcji przez przetwarzanie musi spełniać określone normy, żeby produkt końcowy mógł zostać opatrzony certyfikatem. Gwarantowana jest też możliwość prześledzenia drogi, jaką przebył produkt i jego komponenty od recyklera poprzez kolejnych sprzedawców.

Standard wyróżnia dwa rodzaje oznakowań w zależności od stopnia zawartości włókien z recyklingu w produkcie:

– RCS 100% – w przypadku produktu zawierającego przynajmniej 95% włókien pochodzących z recyklingu,

– RCS BLENDED – dla produktów zawierających przynajmniej 5% włókien z odzysku.

Standard opiera się na definicji materiału z recyklingu według normy ISO 14021.

Global Recycled Standard – certyfikat GRS

Źródło: controlunion.pl

Standard GRS opiera się na tych samych zasadach co RCS. Jest administrowany przez tę samą organizację i stanowi potwierdzenie zawartości włókien z surowców wtórnych w produkcie tekstylnym. Różnicą są dodatkowe kryteria do spełnienia w przypadku ubiegania się o certyfikat GRS. Kryteria dotyczą wpływu procesów produkcji i przetwarzania produktów na środowisko i ludzi oraz kwestie socjalne takie jak warunki pracy i płacy w zakładach.

Poza tym produkt oznaczony certyfikatem GRS musi zawierać przynajmniej 20% materiału pochodzącego z recyklingu. Ocenie podlegają wszystkie etapy produkcji począwszy od procesu recyklingu, przez przetwarzanie. Gwarantowana jest możliwość prześledzenia drogi, jaką przebył produkt i jego komponenty począwszy od recyklera, a skończywszy na sprzedawcy hurtowym gotowego produktu.

Źródło:

– https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/